Algemene leden vergadering uitgesteld mogelijk tot 30 mei


ALV UITGESTELD: de Algemene ledenvergadering  gepland op 18 april kon helaas, door onvoorziene omstandigheden geen doorgang vinden.  Zowel de Penningmeester als ook de Secretaris waren, door wijzigingen in hun persoonlijke agenda, niet in de gelegenheid de ALV te bezoeken.

Er wordt gekeken naar een nieuwe datum waarbij 30 mei de beste optie lijkt. Zodra er meer duidelijkheid over bestaat zullen wij u daarover informeren.

Locatie: Zalencentrum de Haen, De Brink 10A, 3871 AM Hoevelaken. 

PROGRAMMA: 

19:30 uur inloop en ontvangst 

20:00 uur Algemene ledenvergadering 

22:30 uur afsluiting 

Kijk hier voor de stukken