Opruimen

opruimenZoals vaak tijdens een opening van het magazijn moet er opgeruimd worden. Als een CX gedemonteerd is, en al het nuttige eraf gehaald is, dan wordt het tijd om afscheid te nemen. De carrosserie wordt dan opgehaald door een oud ijzerhandelaar. Van dit moment wordt meestal dankbaar gebruik gemaakt door de carrosserie vol te stoppen met andere dingen waar we graag van af willen. En staat opgeruimd weer even netjes, want overal echt opgeruimd blijft het meestal nooit lang in het magazijn.