Mededeling van het bestuur van de CCCN

CCCN Mededeling

In navolging van velen en in lijn met het huidige corona-beleid schort ook de Citroën CX Club Nederland haar activiteiten op.

Concreet houdt dit in:


– de Voorjaarsrit op 19 april is geannuleerd
– de ALV op 22 april is uitgesteld, als voorlopige nieuwe datum voor de ALV is 24 juni 2020 gekozen, onder voorbehoud van maatregelen van de overheid
– de technische dag van 24 mei gaat niet door
– het magazijn is vooralsnog tot 1 juni gesloten
– commissies organiseren tot 1 juni geen activiteiten
– commissie- en bestuursvergaderingen vinden niet fysiek plaats maar alleen digitaal via bijv. Skype

Zodra er door het RIVM meer duidelijkheid in de situatie wordt gegeven zullen wij u daarover informeren middels deze nieuwsbrief, op de website en via de social media.

Het bestuur van de CCCN
Michel Heijblom, voorzitter
Edwin van Aalten, penningmeester
Folkert Brouwer, secretaris
Theo Kerger, ledenadministrateur
Paul Cornips, algemeen
Ad van Andel, algemeen