CX-Clubverzekering

Crash-CXGTi-150x150Dit is geen verzekering van de Citroën CX Club Nederland maar een product ontwikkeld voor de CCCN door D+F Assurantiën in samenwerking met verzekeraar Allianz.

Sinds eind 2006 is de CX-Clubverzekering een feit. Alle CX-rijders kunnen hun voiture verzekeren tegen een zeer scherp tarief, met zeer weinig beperkingen en met de zekerheid dat er een grote instantie achter staat, namelijk de internationale verzekeraar Allianz.

Voor slechts € 65 is uw CX al wettelijk verzekerd, maar beter kunt u tegen een geringe meerprijs uw auto beperkt of volledig casco verzekeren. Hieronder ziet u de premieopbouw.

  • WA-verzekering: vaste premie van € 65
  • WA + Beperkt Casco: € 65 + 1,15% v/d taxatiewaarde, met een minimum van € 35
  • WA + Volledig Casco: € 65 + 1,50% v/d taxatiewaarde, met een minimum van € 60

Voorwaarden

Hieronder treft u de voorwaarden aan zoals die te vinden zijn bij de aanbieder van de verzekering. Kijk altijd voor de laatste versie op: www.df-groep.nl

  • Alle genoemde premies zijn jaarpremies, ex. kosten en assurantie-belasting.
  • Om voor een W.A. Beperkte of Volledige Cascodekking in aanmerking te kunnen komen moet een geldig taxatierapport worden overlegd, deze mag niet ouder zijn dan drie jaar.
  • Taxatie moet geschieden door een erkend FEHAC taxateur.
  • De verzekeraar is Allianz, met de normale gepubliceerde polisvoorwaarden.
  • Men kan alleen gebruik kan maken van de CX-clubverzekering zolang men lid van de Citroën CX Club Nederland is.
  • Voor auto’s die in de CX-Clubverzekering lopen is het geen punt. Het enige dat er dan moet gebeuren is een telefoontje of mailtje naar D+F Assurantiën. De dekking die op de auto van kracht is blijft geldig. Bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen. WA dekking dan blijft dit een W.A. dekking, is het een W.A. Casco dan blijft dit een W.A. Casco. (is niet verzekerd, graag indien van toepassing altijd eerst overleg)

Aantal te rijden kilometers met de CX

De genoemde verzekeringspremie is van toepassing indien u niet meer dan 7500 km per jaar rijdt. Indien u incidenteel meer dan 7500 km per jaar rijdt dan is het noodzakelijk dat u even contact met ons opneemt.

Bonus Malus Regeling

De CX-Clubverzekering kent geen Bonus Malus regeling.

Kilometrage

Mocht het verzekerd kilometrage van de CX-Clubverzekering te laag zijn, dan kunnen wij voor de CX wel een andere, zeer scherpe aanbieding doen, maar dit is dan niet de CX-Clubverzekering. Dit wordt dan een verzekering waar de Bonus Malus regeling op van toepassing is.

CX als eerste auto

Er hoeft naast de CX geen andere auto verzekerd te zijn of te worden om voor de CX-Clubverzekering in aanmerking te kunnen komen. Zie extra korting op tweede of derde gezinsauto.

Extra korting op een tweede of derde auto

De CX-Clubverzekering biedt tevens de mogelijkheid om een tweede of derde gezinsauto met een extra korting te kunnen verzekeren. Dit geldt tevens voor alle andere particuliere verzekeringen. De CX-Clubverzekering is dus de ‘leader’ om op allerlei andere particuliere verzekeringen een extra korting te kunnen krijgen.

Voor wie geldt de CX-Clubverzekering

De CX-Clubverzekering is alleen toegankelijk voor leden van de Citroën CX Club Nederland, vermelding van het lidmaatschapsnummer bij aanvraag is noodzakelijk.

Overstappen van uw huidige verzekering naar de CX-Clubverzekering

Wat de overstap betreft, dit kan eigenlijk pas op het moment dat het andere lopende contract afgelopen is. Meestal moet een verzekering maximaal drie maanden van te voren bij de andere verzekeraar worden opgezegd. Dit is overigens iets dat wij ook in opdracht van de klant kunnen afwikkelen. Mits wij de opdracht op tijd ontvangen om de verzekering te kunnen beëindigen.

Veel gestelde vragen over de CX-Clubverzekering

Per wanneer kan men gebruik maken van de D+F CX-Clubverzekering?

Vanaf heden.

Wordt een bestaand taxatierapport geaccepteerd of moet er een nieuwe taxatie plaatsvinden?

Het taxatie rapport is twee jaar geldig. Geadviseerd wordt iedere twee jaar een nieuw taxatie rapport aan te leveren. Een ouder taxatie rapport is wel geldig maar dient dan als leidraad voor de uiteindelijk waarde. Taxatierapport is natuurlijk alleen nodig in geval van beperkt en volledig casco.

En welke taxateurs bevelen jullie aan?

Het moeten erkende taxateurs zijn.

Het incidenteel verhuren van de CX?

Voor auto’s die in de CX-Clubverzekering lopen is het geen punt. Het enige dat er dan moet gebeuren is een telefoontje of mailtje naar D+F Assurantiën. De dekking die op de auto van kracht is blijft geldig. Bijvoorbeeld bruiloften en begrafenissen. WA dekking dan blijft dit een W.A. dekking, is het een W.A. Casco dan blijft dit een W.A. Casco.

Het uitbreiden van de dekking, kan dat?

Het is niet mogelijk om tijdelijk een W.A. dekking uit te breiden met een Casco dekking. Dit heeft weer alles te maken met de te verzekeren waarde. Bij de CX Casco verzekering wordt de waarde vastgesteld door een taxateur en deze verzekerde waarde wordt dan ook gehanteerd ingeval van schade. Zo kan er dan ook geen discussie gaan ontstaan wat het uit te keren schadebedrag zou moeten zijn. Gezien de geringe meerkosten voor een CX Casco verzekering zou ons advies ook zijn om uw CX altijd op deze extra voorwaarde te verzekeren. Ook bij een verhaalbare of niet verhaalbare WA schade, is het bijzonder prettig als de auto Casco verzekerd is. Dit voorkomt allerlei ellende omtrent de uit te keren schade.

De polisvoorwaarden van Allianz?

Bekijk de polisvoorwaarden van Allianz

Hoe meld ik me aan voor de CX-Clubverzekering?

Aanmelding voor voorlopige dekking van deze verzekering kan per e-mail, per brief fax of telefonisch. Vervolgens dient het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier binnen 5 werkdagen per post bij ons te worden ingediend.

Aanvraag CX verzekering met SEPA. Stuur het op naar Antwoordnummer 54, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig).

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met D+F Assurantiën 010-4137033 of rechtstreeks mailen met maarten@df-groep.nl. Dekking, W.A. kan in principe direct worden afgegeven. Klik hier voor de polisvoorwaarden! CX-rijders in Belgie / Duitsland / Luxemburg / Italië / Engeland etc. Voor deze rijders is het helaas niet mogelijk een CX-Clubverzekering te sluiten. Deze hebben namelijk niet dezelfde WAM wet die in Nederland van toepassing is.