Clubblad – La CX en Route

Om alle liefhebbers van de CX te bereiken met heldere, leuke en interessante ervaringen en wetenswaardigheden geeft de Citroën CX Club Nederland zes maal per jaar het clubblad La CX en Route uit. Een enthousiast redactieteam heeft de supervisie en bespreekt enkele malen per jaar onder het genot van een hapje en een drankje de onderwerpen voor de komende nummers. Het blad kenmerkt zich echter vooral door het grote aantal bijdragen van clubleden.

La CX en Route biedt zo elk lid de kans zijn persoonlijke CX-verhaal openbaar te maken, kent een aantal vaste rubrieken, kondigt ruim op tijd bijzondere evenementen aan en schept alle ruimte voor ingezonden stukken en advertenties van de leden. Ook de verschillende commissies binnen de Citroën CX Club Nederland leveren regelmatig hun bijdrage. Reisverhalen, opmerkelijke gebeurtenissen, verslagen van evenementen, sleutelervaringen, veel humor en informatie; La CX en Route is een bijzonder verenigingsorgaan dat de ware CX-enthousiast niet mag missen!

La CX en Route heeft sinds de oprichting van de Citroën CX Club Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vanaf nummer 57 verschijnt het blad in gedrukte vorm en vanaf nummer 96 zelfs full color.

Oude nummers zijn nog beperkt verkrijgbaar bij de eigenaar van de clubshop Leo Jansen, een overzicht van beschikbare nummers vindt u verderop op deze pagina.

De redactiecommissie bestaat uit Freek Mulder (hoofdredactie), Folkert Brouwer, Michael Buurma, Pieter-Jaap den Haan, Jaco Jonker en Bart Roos. Net als goede verhalen zijn nieuwe redactieleden altijd welkom. Een voorliefde voor CX’en en bitterballen strekt tot aanbeveling.

Kopij?

De deadline voor het inleveren van kopij is de 15e van elke oneven maand. U kunt uw bijdrage (tekst indien mogelijk voorzien van tussenkopjes en in Microsoft Word, afbeeldingen apart in JPEG of TIFF formaat in hoge resolutie) ongeacht de omvang eenvoudig naar de redactie sturen via www.wetransfer.com.

Meer informatie?

Stuur een mailtje naar: redactie@citroen-cxclub.nl

De Redactiecommissie

Bekijken en nabestellen in ontwikkeling

Binnenkort kunt u de verschillende bladen aanklikken en (indien mogelijk) nabestellen! De prijs is € 3,50 per stuk voor nummer 51 en hoger. Voor de oudere nummers is de prijs slechts € 2,50. Bij toezending worden portokosten in rekening gebracht.

Inhoudsopgave kunt u hier bekijken

 

Voorbladen LCER

Bekijk ze hier