E10 vervangt EURO95 benzine met ethanol

In Frankrijk is sinds april 2009 de brandstof E10 verkrijgbaar bij de
tankstations. Deze nieuwe brandstof, waaraan 10% bioethanol
is toegevoegd, wordt soms naast de bekende Euro 95 verkocht,
maar bij sommige pompen ook ter vervanging van Euro 95.

KAN ELKE AUTO OP E10 RIJDEN?
Op de vulstations is de nieuwe brandstof veelal herkenbaar aan
de aanduiding SP95-E10, waarbij SP staat voor Sans Plomb
(ongelood), 95 voor octaangetal 95 en E10 voor een bijmenging
van 10% Bio-ethanol
Veel auto’s en motoren zijn geschikt om op E10 te rijden, maar
niet allemaal. De zusterclub van de ANWB, de ADAC, heeft
daarom bij de voertuigfabrikanten nagevraagd welke auto’s en
motoren geschikt zijn voor gebruik van E10. Dit heeft geresulteerd
in een overzicht dat is te vinden op: https://www.e10check.nl

“E10 vervangt EURO95 benzine met ethanol” verder lezen