Milieuzone Rotterdam voor benzine auto’s van voor 1992 moet worden opgeheven. update!!!

Op 14-06-2017 heeft de meervoudige kamer in Rotterdam het verkeersbesluit deels vernietigd en zelf in de zaak voorzien. De ingangsdatum is in plaats van 1 januari 2016 op 1 mei 2016 vastgesteld. Ook heeft de rechter geoordeeld dat de Milieuzone niet van toepassing is op personen- en bestelauto’s op benzine van vóór 1 juli 1992.

Lees hier de uitspraak

De rechtbank: (hieruit….)

  • vernietigt het bestreden besluit voor zover de bezwaren van eisers 12 en 14 gericht tegen de “ingangsdatum van het verkeersbesluit” en de bezwaren van eisers 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 en 14 gericht tegen “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” ongegrond zijn verklaard;
  • verklaart de bezwaren van eisers 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 en 14, gericht tegen “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” gegrond, herroept in zoverre het verkeersbesluit en bepaalt dat de zinsnede “benzine 30 juni 1992 en ouder” onder beslispunt 3 in zijn geheel komt te vervallen;

Rotterdamse milieuzone weer verboden voor oude benzineauto’s

Boetes blijven bestaan???

Artikel AD…

Reactie gemeente Rotterdam op uitspraak rechtbank milieuzone