Milieuzone Rotterdam voor benzine auto’s van voor 1992 moet worden opgeheven. update!!!

Op 14-06-2017 heeft de meervoudige kamer in Rotterdam het verkeersbesluit deels vernietigd en zelf in de zaak voorzien. De ingangsdatum is in plaats van 1 januari 2016 op 1 mei 2016 vastgesteld. Ook heeft de rechter geoordeeld dat de Milieuzone niet van toepassing is op personen- en bestelauto’s op benzine van vóór 1 juli 1992.

Lees hier de uitspraak

De rechtbank: (hieruit….)

  • vernietigt het bestreden besluit voor zover de bezwaren van eisers 12 en 14 gericht tegen de “ingangsdatum van het verkeersbesluit” en de bezwaren van eisers 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 en 14 gericht tegen “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” ongegrond zijn verklaard;
  • verklaart de bezwaren van eisers 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13 en 14, gericht tegen “het weren van personenauto’s en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” gegrond, herroept in zoverre het verkeersbesluit en bepaalt dat de zinsnede “benzine 30 juni 1992 en ouder” onder beslispunt 3 in zijn geheel komt te vervallen;

Rotterdamse milieuzone weer verboden voor oude benzineauto’s

Boetes blijven bestaan???

Artikel AD…

Reactie gemeente Rotterdam op uitspraak rechtbank milieuzone

VOORSTEL NIEUWE MRB-REGELS VOOR KLASSIEKERS ‘OLDTIMER MOET WEER BEREIKBAAR WORDEN’


Op 1 januari 2014 werd de vrijstellingsgrens voor wegenbelasting (mrb) verhoogd van 25 naar 40 jaar. Dit heeft grote gevolgen gehad voor bezitters van klassieke auto’s en de samenstelling van de oldtimerpopulatie. Onderzoek van Stichting Autobelangen toont aan dat de maatregel het doel is voorbijgestreefd en pleit daarom voor aanpassing van de regels.

Door de mrb-vrijstelling te verschuiven van 25 naar 40 jaar hebben veel oldtimerbezitters hun hobby moeten beëindigen, omdat het te kostbaar werd. Bovendien leverde de maatregel bij lange na niet de beoogde 153 miljoen euro op. In AutoWeek Classics 1/2017 publiceerden wij een uitgebreid onderzoek van Stichting Autobelangen om deze constateringen te onderbouwen. De stichting heeft nu een voorstel ingediend bij Pieter Omtzigt van het CDA om het huidige oldtimerbeleid aan te passen en vast te leggen in het toekomstige regeerakkoord.

Lees verder op Auto Week…

Gevolgen belastingregels duidelijk zichtbaar.

Gelezen op Autoweek:
Als gevolg van de gewijzigde regels omtrend de mrb-vrijstelling voor oldtimers hebben er sinds 2012 gote veranderingen plaatsgevonden in de klassiekerwereld. In 2016 is het ‘bejaarde wagenpark’ voor het vierde jaar op rij geslonken.

Tussen 2012 en 2014 ging het roer op oldtimergebied volledig om in Nederland. De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting die alle auto’s van 25 jaar en ouder tot die tijd genoten, verschoof naar 40 jaar. Er kwam weliswaar een overgangsregeling, maar voor eigenaars van klassiekers op LPG of diesel gold die niet en werd het rijden met een oudere auto in één klap een stuk onaantrekkelijker.

Lees verder op Autoweek…

Afhandeling door Belastingdienst

VrijstellingOldtimer

Proefprocessen
Zoals wij al eerder hebben gemeld, zijn de 5 proefprocessen verloren. De personen die de vaststellingsovereenkomst van de Belastingdienst hebben getekend, zullen binnenkort een brief ontvangen inzake de afhandeling van deze overeenkomst. Concreet betekent dit voor de betrokkenen dat er geen MRB terugbetaald zal worden door de Belastingdienst. Zoals wij al eerder hebben gemeld, gaan wij niet in hoger beroep tegen de uitspraken. “Afhandeling door Belastingdienst” verder lezen