Bijzondere algemene leden vergadering (BALV)

Beste leden van de Citroën CX Club Nederland. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van een bijzondere algemene leden vergadering (BALV).

Reden tot het samenroepen is het feit dat de Club de mogelijkheid heeft om een geschikte magazijnruimte te gaan huren met daaraan gekoppeld het aangaan van een financiële verplichting wat op haar beurt weer de instemming van de leden vereist. Binnen het bestuur is onlangs een het programma van eisen opgesteld, en zeer onlangs is een ruimte aangeboden, dankzij een tip van de Ami vereniging, welke aan de door het bestuur opgestelde eisen voldoet.
Omdat er snel geschakeld moet worden ontvangt u deze enigszins gehaaste uitnodiging.
Lees verder